top of page

Gestaltpsühhoteraapia

Psühhoteraapia seanss:
Kestus 1 tund
Hind 80 eur

Gestaltteraapia on holistlik- terapeudi vaateväljas on rohkem kui vaid inimese kirjeldatud probleem.

Keskendutakse alati sellele, mis toimub inimese elus siin ja praegu ning ka terapeut on tervenisti kohal siin ja praegu, mitte oma märkmetes ega mõtetes. Enamasti on gestaltteraapias lahendused väga kiired ja tulemused hakkavad tööle kohe järgmisest eluhetkest.

Gestaltteraapia ravib ja korrastab inimese tunnetemaailma ja õpetab seda paremini juhtima.  Konflikti ja kriisiolukorras unustab inimene enamasti kõik pähe õpitud tarkused, kuna emotsioon võtab üle.

Gestaltteraapias õpitut ei saa unustada, kuna see elab kogemuses mitte mõtetes ja muudab inimest tervikuna toimetulevamaks ja õnnelikumaks.

Gestaltteraapiasse pöördumise sagedasemad põhjused:

 • Elu mõttekuse küsimused

 • Depressiivsed meeleolud

 • Energiapuudus, jõuetus, süütunded, ohvritunne

 • Hirmud (esinemisärevus, eluvalikute tegemine, “ei” ütlemine, endas kahtlemine)

 • Enesekehtestamine

 • Enesehinnanguprobleemid

 • Küpsus ja täiskasvanuks saamine, elu arenguülesanded

 • Ühiskonna normidele, pere ootustele vastamine ja probleem “õigesti” elamisega

 • Piirid, päritoluperekonnast eraldumine

 • Koostööoskused ja teiste mõjutamine

 • Paarisuhteprobleemid, tasakaalustatud paarisuhe

 • Mehe ja naise rollid suhetes- suhete loomisel ja arendamisel

 • Armastuse leidmine (õnnetu armastuse probleem)

 • Konfliktsed suhted lähedastega

 • Kärgpere ja kasuvanemaks olemine

 • Karjääri planeerimine, isiksusele sobiv/sobimatu töökoht

 • Eneseteostus

 • Rahulolematus tööl

 • Töökoha – ametiala vahetus, ettevõtlusega alustamine, tööalane eesmärgistamine


Oluline protsessi kohta:


 • Psühhoterapeut on erapooletu - tal puudub huvi mõjutada Sinu elu ühes või teises konkreetses suunas.

 • Psühhoteraapias räägitu on konfidentsiaalne.

 • Psühhoterapeut on professionaal. Tal on teadmised, oskused ja kogemused, mis aitavad kiiresti probleemide põhjuste ning lahendusteni jõuda.

 • Psühhoterapeut ei kritiseeri ega anna hinnangut. Isegi kui mure tundub Sulle endale piinlik või tühine, on ta seda tõenäoliselt varem kohanud ning ei pane imeks ega pea mõttetuks.

 • Isegi kui tead, kuidas tahaksid oma elu elada, ei pruugi parimad kavatsused alati õnnestuda- ootamatu emotsioon või takistus keerab selle pea peale.

 • Psühhoterapeut oskab käivitada muutuse. Ta juhtib Su tähelepanu takistustele ja õpetab mineviku varjudega toime tulema.

 • Psühhoteraapia üheks õnnestumise eelduseks on kliendi ja terapeudi omavaheline isiksuslik sobivus ning kohtumiseks sobiva aja/koha leidmine. Ära karda katsetada ja uurida mitme professionaali kohta enne kui otsustad, kes Sind täna kõige paremini aidata saab.

 • Psühhoteraapias käiakse tavaliselt kord nädalas või kord kahe nädala tagant. Mõne lihtsama probleemi lahenduse võib leida ka ühe seansiga.

 • Psühhoterapeut võib olla ka tugiisik kelle juures käia nõu ja abi saamas vastavalt isiklikule vajadusele ja äranägemisele mõne keerulisema eluperioodi ajal.

 • Psühhoterapeut ei kirjuta välja ravimeid, seda teeb psühhiaater. Psühhoterapeut tegeleb psüühiliste protsesside soovitud suunas pööramisega. Ka raskest depressioonist on võimalik terveneda ravimite abita. Enamasti tuleb selleks teha oma elus muutusi, mille vajadust varem ei osatud teadvustada. Ka kehalistest haigustest paranemine sõltub inimese psüühika seisundist.

Psühhoterapeutide register

bottom of page